Producten

Maatschap Breukers produceert diverse rassen aardappelen, verschillende soorten groenten, granen en mais. Duurzaamheid en voedselveiligheid van alle producten wordt gegarandeerd door GlobalGap certificering.

Aardappelen

Maatschap Breukers teelt een grote diversiteit aan fritesgeschikte aardappelrassen. De warme zandgronden maken het mogelijk om vanaf medio juli al verse fritesaardappelen te kunnen leveren. Bijna de helft van ons areaal kan worden opgeslagen in eigen klimaatgestuurde bewaringen (max 3500 ton). Een belangrijk deel van het aardappelareaal wordt ingevuld door witvlezige rassen die voornamelijk gebruikt worden door fastfood restaurants.

De volledige teelt van aardappelen wordt in eigen beheer uitgevoerd. Maatschap Breukers beschikt over een modern aardappelvriendelijk machinepark en vakbekwaam personeel, waardoor kwaliteit van geleverd product tot na aflevering gewaarborgd blijft.

Groenten

De meeste groenten op het bedrijf geleverd aan de verwerkende/conserven industrie. Een kleiner deel wordt gaat naar de versmarkt. Maatschap Breukers teelt o.a. diverse soorten peen, bladgroenten en peulvruchten. 

Hoger gelegen percelen en de mogelijkheid tot beregenen maakt onze regio uitermate geschikt voor deze teelten; enerzijds kunnen we hierdoor vroeg in het seizoen vers product leveren; anderzijds is het mogelijk om bijna jaarrond te rooien, waar het op andere percelen wegens natte omstandigheden niet meer gaat. 

Het zaaien en rooien van deze gewassen wordt, in opdracht van T.V. de Schakel U.A., verzorgt door Rijko B.V. Dit is tevens de verwerker van onze groenten. De afzet is geregeld via T.V. de Schakel U.A. De overige werkzaamheden gebeuren in eigen beheer.

Vruchtwisseling

Om bodemvruchtbaarheid te behouden streven we naar een goede verhouding tussen rooi- en maaivruchten. Graanteelt en het gebruik van groenbemesters vinden wij dan ook van groot belang.