Akkerbouw

Eindelijk dan, de eerste weblog van 2012! Voordat het echte voorjaarswerk gaat beginnen maak ik vanmiddag nog even gebruik van de tijd om jullie bij te praten. Kantoortijden hier in Slowakije zijn namelijk van 7.00 tot 15.30, met als gevolg dat de avonden lang zijn. Ik hoop dat ik de volgende keer in Slowakije tot 's avonds op de akkers kan rond rennen om de voorjaarswerkzaamheden zo vlekkeloosmogelijk te laten verlopen. Heerlijk die Akkerbouw!

Eindelijk dan, de eerste weblog van 2012!

Voordat het echte voorjaarswerk gaat beginnen maak ik vanmiddag nog even gebruik van de tijd om jullie bij te praten. Kantoortijden hier in Slowakije zijn namelijk van 7.00 tot 15.30, met als gevolg dat de avonden lang zijn. Ik hoop dat ik de volgende keer in Slowakije tot 's avonds op de akkers kan rond rennen om de voorjaarswerkzaamheden zo vlekkeloosmogelijk te laten verlopen. Heerlijk die Akkerbouw!

Wellicht is het de opmerkzame lezer van deze site al opgevallen; afgelopen winter hebben we in Ell behoorlijk gereorganiseerd. Dat wil zeggen, we hebben de lelieteelt vaarwel gezegd. Voor het eerst sinds het bestaan van ons bedrijf en ook voor het eerst in mijn leven, geen bollenteelt! Wat nu, zullen mensen die ons voornamelijk uit de bollensector kennen denken? Juist, Akkerbouw!

 

Hoewel er zeker na de uitbreiding in het buitenland steeds nadruk op de akkerbouw kwam te liggen, was de lelieteelt toch een belangrijke tak van ons bedrijf. Als je echter jaar na jaar te maken hebt met stijgende kosten, en je werkt jezelf een slag in de rondte met name tijdens oogst en beregening, dan wil je dat ook gewaardeerd zien. Helaas hebben we geconcludeerd dat we wat dat betreft met onze handelspartner niet op eenzelfde lijn zaten. Natuurlijk denk je wel eens, hoe gaan we dit opvangen en wel jammer, geen geurende bollenkisten meer als ik vrijdagavond laat uit Slowakije thuis kom. Maar als je dan alle voors en tegens op een rijtje zet, dan kom je tot de conclusie dat er iets belangrijks aan deze teelt ontbrak: Winst!

Onze stortbunker, onderdeel van de spoellijn gaat op weg naar een nieuwe eigenaar

We hebben dan ook vrij snel weer vooruit gekeken en enthousiast nieuwe mogelijkheden gevonden. Met de verkoop van de spoellijn, komt er een enorme ruimte vrij voor de opslag van aardappelen. Daarnaast hebben we nu meer rust en tijd voor teelten waarvan kennis en energie wél direct leiden tot hogere opbrengsten!

Volgende week hopen we in Slowakije "het land op te kunnen". Even ben ik bang geweest dat de strenge vorst zonder sneeuw (ja inderdaad, hier had 'ie wel verreden kunnen worden) de wintergewassen schade zou kunnen doen, maar door de late winter hebben de jonge planten zich toch nog voldoende kunnen ontwikkelen en lijken de gewassen op het eerste gezicht gezond uit de winter te komen.

Ook in Centraal Europa is grond een hot item. We hebben in een paar kadasters waar we grond in gebruik hebben te maken gehad met ruilverkaveling. Tijdens deze ruilverkaveling dienen alle pachtcontracten herzien te worden, met als gevolg dat landeigenaren volop gaan speculeren over hun pacht- en/of verkoopprijs. Dat de prijzen van primaire landbouwproducten als graan en oliehoudende zaden al een behoorlijke periode redelijk tot goed zijn, brengt menig Slowaaks grondbezitter in hogere sferen. Echter, toen twee jaar geleden hun perceel onder water stond, hebben deze landeigenaren ook gewoon hun pacht gebeurd.......Och ja, het zal er wel bij horen en we laten ons er niet door van de wijs brengen. Het gegeven dat de interesse in de landbouw er is, geeft ons anderszijds ook weer veel vertrouwen in de sector!

Gisteren hebben we hier onze dieselvoorraad maar eens flink aangevuld voor het komende voorjaar en als we het weer krijgen zoals momenteel voorspeld wordt, zijn we binnen de kortste keren aan de gang. Wíj hebben onze plannen voor het komende jaar klaar en ik denk dat ik namens alle betrokkenen in Ell en Male Levare spreek als ik zeg dat we er zin in hebben!

Groeten uit Male Levare,

ChrisPlaats een reactie

Naam

Reactie


Tik in het onderstaande vakje "Breukers":