KOEN!

Maart 2013 schrijven we weer. wat vliegt de tijd. Weliswaar vind ik dat de winter lang genoeg geduurd heeft.  Allereerst het allerbelangrijkste wat ik in deze blog te melden heb is de geboorte van "onze KOEN". Ik zeg "onze "als trotse Opa maar het is natuurlijk de zoon van Chris en Petra. Geboren op zondag 17 februari. Ook nog eens de stamhouder van de fam Breukers. Nogmaals proficiat Chris en Petra met dit fijne manneke. Toch wel even een drukke week voor de verse ouders, vooral ook omdat Koen zich ruim 2 weken eerder melde als gepland. Maar uiteraard een meer dan welkome drukte. Enkele geplande afspraken waren snel  gewijzigd of verhuisd naar Hunsel bij Annie en mij.

 
Wat de afgelopen winter betreft, ik denk dat ik wel kan stellen dat deze net zoals de herfst best wel 
boervriendelijk is geweest. In Ell bij de bewaring van de aardappelen hebben we de temperatuur goed 
onder controle kunnen houden. 

Vaak heb je in januari of februari wel een periode dat de temperatuur toch richting 10 a 11 graden loopt 
waardoor de gewenste temp. van 7,5 moeilijk te handhaven is. Deze bewaarperiode is dat niet aan de orde 
geweest. Ergens rond half maart hopen we de laatste 1500 ton af te leveren en dan denk ik dat we kunnen 
terugkijken op een leuk aardappeljaar. 

In Slowakije is de winter weliswaar een beetje pittiger geweest maar er heeft ook bijna onafgebroken een 
sneeuwdeken gelegen waardoor de wintergewassen toch wel goed beschermd waren tegen de vorst en 
soms schrale wind. De meeste sneeuw is inmiddels gesmolten en de het waterniveau in de rivieren en 
kanalen die al het smeltwater moeten afvoeren is al weer aan het zakken. Zolang er smeltwater uit de 
bergen komt zullen de rivieren toch wel goed gevuld blijven maar zoals het er nu uitziet en omdat het vlak 
land reeds sneeuwvrij is worden er geen gekke waterstanden verwacht. 

Qua onderhoud hebben we het in SK vrij rustig gehad afgelopen 2 maanden.  Chris en ik hebben voor de aardappelteelt een leuke rotoreg, poter en rijenfrees op de kop getikt. Deze zijn we nu aan het voorzien van een poederapparaat en hier en daar een nieuw lagertje. De aardappelteelt heeft zoals Chris al eerder gemeld heeft een steeds prominentere plaats gekregen in ons bouwplan, zowel in Ell als in Levare. Frappant is dat komend seizoen zowel in Ell als in Levare ruim 100 hectare aardappelen geteeld worden. 

Om dit areaal in Levare te telen hebben we de beregeningscapaciteit voor komend seizoen uitgebreid 
haspelinstallaties met een slang van  125mm doorsnee en 500 meter lang. Zodoende beschikken we nu 
over 5 beregeningshaspels. Omdat we uit oppervlaktewater kunnen en mogen beregenen kunnen er 2 
haspels op een pomp. We hebben sinds dit seizoen ook de officiële vergunning om uit enkele kanalen te 
mogen beregenen. Typisch Slowaaks is dan toch weer dat je precies moet aangeven waar je gaat staan 
met je pomp en niet bijvoorbeeld 100 meter verderop aan hetzelfde kanaal. Voordeel is wel, dat als je de 
vergunning hebt om uit een bepaald kanaal te beregenen, iemand anders geen toestemming meer krijgt om uit het bepaalde kanaal water te onttrekken zonder onze toestemming. Het is in ons gebied nog niet aan
de orde maar in bepaalde streken wordt er zo tussen de bedrijven onderling beregeningswater verhandeld. 
In Ell hebben de winterwerkzaamheden hoofdzakelijk betrekking gehad op het construeren en repareren 
van beregening­buizenwagens en het jaarlijkse groot onderhoud aan de trekkers en andere machines. 
Gelukkig geen extreme reparaties. De aardappel­pootmachine die toch wel voor nogal wat problemen 
zorgde de laatste jaren hebben we ingeruild tegen een nieuwe Grimme in combinatie met 
frontfrees/rugvormer. Verder is er in de nieuwe aardappelschuur de laatste weken nog wat elektra 
aangelegd ter bevordering van het in­ en uitschuurgemak. 

Chris is de laatste week, zo vlak voor het begin van het mest­uitrijseizoen druk in de weer geweest om de 
toch wel steeds beperkter wordende bemestingsmogelijkheden zo efficiënt mogelijk in te passen op alle 
percelen.  Een hele puzzel. 

Overigens wil ik toch even melden dat er in de bijna 40 jaar die ik actief ben in de landbouw toch wel erg 
veel veranderd is. Vroeger verkeerden wij in de situatie dat wij overal langzaamaan inrolden en dat de 
bureaucratie, waar we toen ook al op grauwelden, nog geen fractie was van wat ze nu is. 
Kantoorwerk wat vroeger een paar uur per week koste, vraagt nu minstens een paar uur per dag. Uiteraard 
zijn de bedrijven ook groter geworden waardoor er meer geregeld moet worden. 

Tot slot alleen nog de wens dat het voor iedereen een voorjaar en zomer wordt waar we mee uit de voeten 
kunnen.  Zit alleen nog even te denken hoe ik de blog zal noemen, daar ben ik nu uit. Ik denk dat ik hem niet beter kan openen met de naam van onze jongste kleinzoon groot bovenaan te schrijven. Bij deze uitgevoerd 
  
Groeten van Ley

 Plaats een reactie

Naam

Reactie


Tik in het onderstaande vakje "Breukers":